Crescendo CVO

Centrum voor volwassenenonderwijs

SEARCH

Informatieveiligheidsbeleid

Crescendo CVO verwerkt krachtens wettelijke bepalingen en omwille van organisatorische redenen bepaalde persoonsgegevens van leerlingen, ouders en personeelsleden. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds conform de privacywetgeving. In bijgevoegde privacyverklaring wordt uiteengezet hoe we met deze persoonsgegevens omgaan.

Naar boven