Crescendo CVO

Centrum voor volwassenenonderwijs

SEARCH

Missie en visie

Centrumvisie

CVO Crescendo is een open leefomgeving waar iedereen welkom is om zijn talent te ontplooien en nieuwe contacten te leggen. Wij promoten gelijke kansen. Diversiteit, pluralisme en laagdrempeligheid zijn essentieel.

Wij bieden iedereen de kans op professionele en sociale ontwikkeling door permanente vorming. Levenslang leren is een attitude die CVO Crescendo zowel intern als extern uitdraagt.

CVO Crescendo organiseert een breed aanbod om aan zoveel mogelijk leerbehoeften te kunnen voldoen en speelt in op de regionale opleidingsnoden.

CVO Crescendo draagt bij aan duurzame ontwikkelingen in de samenleving.

CVO Crescendo is een innovator op het gebied van volwassenenonderwijs. Het centrum wisselt daartoe expertise uit met bedrijven, andere onderwijsverstrekkers en het brede publiek.

 

CVO Crescendo: visie op andragogie

Leren doe je je hele leven lang. Dit is nodig om maatschappelijk goed te kunnen functioneren, maar ook voor iemands persoonlijke ontwikkeling en geluk. Dat ‘leren’ krijgt een specifieke invulling naargelang van de context.  

Leren doe je in een uitdagende omgeving, waar je je talenten kunt ontdekken en ontwikkelen.

Leren doe je in een veilige omgeving, waar fouten maken mag.

Leren doe je in een zorgbrede omgeving, waar we een evenwicht vinden tussen studie, werk en gezin. Volwassenenonderwijs is dan ook maatwerk, zowel naar inhoud als naar vorm. Daarom voorzien we traject- en zorgbegeleiding.

Leren doe je in een kwaliteitsvolle omgeving. Daarom zet CVO Crescendo hierop in. Alle medewerkers zijn professionals die net als hun cursisten het beste van zichzelf willen geven. Een professional ontwikkelt permanent zijn vakkennis en agogische vaardigheden.

Leren doe je niet alleen, maar met anderen. CVO Crescendo is een dynamische, lerende gemeenschap, waarbinnen de interactie tussen verschillende culturen een kans, een uitdaging en een meerwaarde is.

Ook de wereld buiten die leergemeenschap is een voedingsbodem voor wat er in het CVO gebeurt. Die wereld stuurt steeds nieuwe impulsen. Veranderen, creatief zijn en innoveren zijn werkwoorden die in onze kwaliteitsvolle lerende gemeenschap thuishoren.

Naar boven