Crescendo CVO

Centrum voor volwassenenonderwijs

SEARCH

Milieubewuste cursisten bezoeken Red Star Line Museum

Crescendo CVO heeft een hart voor cultuur. Maar onze cultuur staat uiteraard niet los van de natuur – zoals de vele klimaatmarsen aantonen. Daarom streven we evenzeer naar een beter milieu. En dat is te zien aan onze uitstappen. Zo bracht een aantal cursisten Nederlands een bezoek aan het Red Star Line Museum in Antwerpen. Onze lesgever Hannes is er gids en gaf de groep een onvergetelijke rondleiding.

Deze uitstap werd georganiseerd in het kader van de actie Paraat voor het Klimaat, waarmee Mechelen haar CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% wil verminderen.
 

Foto 1 cursisten Red Star Line

De expo vertelt het boeiende verhaal van de twee miljoen mensen die op stoomschepen van Red Star Line de oversteek waagden van Antwerpen naar Noord-Amerika. Deze mensen vertrokken om verschillende redenen, maar allen lieten ze het Europese vasteland achter om zich definitief te vestigen aan de andere kant van de oceaan.

De toon werd meteen gezet met een tentoonstelling van Carl de Keyzer die de impact aantoont van migratie op het klimaat. Jenny is cursist en nam deel aan het bezoek. “Ik vond het heel interessant”, vertelt ze. “De gids was heel goed, en vertelde het verhaal op een duidelijke manier. Dit was mijn tweede bezoek aan het museum, wat voor mij al een voordeel was. Ik raak half in paniek wanneer ik over het klimaat en de toekomst denk; daarom vind ik het geweldig dat het museum deze tentoonstelling heeft, die de link legt tussen CO2-uitstoot, milieuproblemen en migratie.”
 

Foto 3 Museum Red Star Line

Het museum biedt ook concrete voorbeelden van de vele klimaatproblemen die migratiestromen met zich meebrengen. Zo trokken mensen aan het einde van de 19e eeuw massaal naar de Great Plains om er het land te gaan bewerken – en daarmee dus ook uit te putten. De cursisten leerden aan de hand van deze voorbeelden hoe historische volksverhuizingen en recente migratiestromen het milieu beïnvloeden, en vice versa.
 

Foto 2 geschiedenis Red Star Line

Daarmee werden de cursisten ook meteen aan het denken gezet. “Vandaag hebben we vluchtelingen uit gebieden in Afrika of het Midden-Oosten. Als je naar de toekomst kijkt, zal het klimaat bepaalde gebieden in de wereld negatief beïnvloeden en zullen ze ondraaglijk worden voor de mens”. Jenny is eerder kritisch voor de toekomst: “Het zal nieuwe vluchtelingen creëren”.

Maar we kunnen er ook iets beters van maken. “Het werd duidelijk dat we onze gewoontes moesten veranderen toen de gids praatte over CO2-uitstoot”. Denk maar aan alle reizen die we maken, gaat Jenny verder, “hoeveel CO2 wordt geproduceerd tijdens een reis, en wat we moeten doen om de CO2-uitstoot van een vliegtuig te compenseren”.

De rondleiding werd afgesloten met een inspirerende workshop. De cursisten bekeken foto´s en stelden zich aan de hand daarvan een leven als klimaatvluchteling voor. Er werd tot slot ook nog gezocht naar oplossingen die de migratie- en milieuproblematiek in de toekomst kunnen verhelpen.


Onze taalopleidingen organiseren regelmatig uitstappen. Verken het aanbod Talen en laat je gidsen door onze ervaren leerkrachten!

Naar boven