Crescendo CVO

Centrum voor volwassenenonderwijs

SEARCH

Informatica

Modules:
Modules worden georganiseerd in 60 lestijden of 40 lestijden. Het inschrijvingsgeld bedraagt steeds 1,5€/lestijd.

Evaluatie:
Tijdens enkele evaluatiemomenten in de loop van de cursus wordt via een of meerdere oefeningen/opdrachten nagegaan of de cursist de geziene vaardigheden reeds beheerst (en in welke mate). Op deze manier wordt er permanent geëvalueerd en bijgestuurd om te komen tot een maximale slaagkans.
Eventuele cursusspecifieke evaluaties worden tijdens de eerste les(sen) door de lesgever toegelicht.

Pagina's

Naar boven