Crescendo CVO

Centrum voor volwassenenonderwijs

SEARCH

Specifieke lerarenopleiding

De Specifieke Lerarenopleiding (SLO) - de vroegere D-cursus of GPB-opleiding - bereidt je voor op een loopbaan in het secundair, hoger of volwassenenonderwijs.

Leraar worden? Samen maken wij het verschil!

Ben je goed in je vak en zie je een loopbaan in het onderwijs wel zitten? Vind je het boeiend om met (jonge) mensen om te gaan en wil je ze graag iets bijleren? Geef je al les in een secundaire school, hogeschool of centrum voor volwassenenonderwijs? Verzorg je opleidingen in je bedrijf of begeleid je anderen voor hun stage? Dan kan je met de specifieke lerarenopleiding de juiste ondersteuning vinden!

Meer weten?

De inschrijvingen voor de trajecten met start in september zijn afgesloten. Op 28 januari 2019 kan je wel opnieuw starten met een specifieke lerarenopleiding. Op 13 december 2018 en 10 januari 2019 ben je doorlopend van 18u tot 20u welkom op onze infoavonden op onze campus te Mechelen (ingang Leopoldstraat). Je krijgt hier algemene informatie, maar kan ook terecht bij onze lectoren voor individuele vragen. We hopen je daar te zien!

Wil je op de hoogte gehouden worden van de Infomomenten en trajecten van de SLO? Laat dan via deze link je gegevens na. Je krijgt dan via e-mail een extra uitnodiging voor de Info-avonden.

INKANTELING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

Vanaf 1 september 2019 zal de specifieke lerarenopleiding voor bachelors in hernieuwde vorm worden georganiseerd door AP Hogeschool Antwerpen.

AP Hogeschool behoudt dus een lerarenopleiding voor zij-instromers op onze campus in de Leopoldstraat 42 in Mechelen. Daarmee drukt de hogeschool haar vertrouwen uit in de opleiding en in het lectoren- en medewerkersteam. Samen met ons team werkt AP een nieuw opleidingstraject uit op bachelorniveau, dat – net zoals nu – maximaal tegemoetkomt aan de noden en verwachtingen van de werkende student/cursist.

Cursisten die tussen september 2017 en februari 2019 aan hun lerarenopleiding beginnen, kunnen deze in optimale omstandigheden volgen en afronden aan Crescendo CVO. Continuïteit is verzekerd.

Wij kijken alvast uit naar samenwerking met de collega’s en studenten van de SLO van Crescendo CVO!   

Pascale De Groote (Algemeen Directeur)

Ingrid Van der Veken (Departementshoofd Onderwijs en Training)

INKANTELING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN

Op 1 september 2019 gebeurt de inkanteling van onze Specifieke Lerarenopleiding voor masters in de Universiteit Antwerpen. UAntwerpen werkt momenteel aan een vernieuwd concept voor de lerarenopleiding, waarbij voor de curriculumontwikkeling maximaal wordt rekening gehouden met de verschillende studentenprofielen (studenten educatieve masters en werkstudenten zij-instromers) en waarbij voor de concrete implementatie collega’s en verantwoordelijken van CVO Crescendo worden betrokken. Voor zij-instromers zal de opleiding voor een belangrijk deel ook aangeboden worden via de campus Leopoldstraat 42 in Mechelen, in samenwerking met de huidige lectoren en medewerkers van CVO Crescendo.

Voor studenten die tussen september 2017 en februari 2019 aan hun lerarenopleiding beginnen, wordt voor continuïteit gezorgd, zodat zij hun opleiding in de beste omstandigheden kunnen afwerken via CVO Crescendo.

Wij kijken alvast uit naar de samenwerking met de collega’s en studenten van de SLO van CVO Crescendo!    

Herman Van Goethem (Rector UAntwerpen)

Ann De Schepper (Vicerector Onderwijs UAntwerpen)

Tom Smits (Voorzitter Onderwijscommissie Specifieke Lerarenopleiding UAntwerpen)

 

In Crescendo CVO kan je de volgende trajecten volgen:

SLO - LIO-traject

Als je een voldoende grote lesopdracht hebt, kom je mogelijk in aanmerking voor een LIO-baan (leraar in opleiding). Dit betekent dat je als beginnende leraar een deel van je opleiding volgt in de vorm van werkplekleren op de school waar je tewerkgesteld bent.

Geïnteresseerd in kleuter- of lager onderwijs (Flextraject)?

Wil je graag lesgeven in het kleuter- of lager onderwijs, dan kan je terecht in de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (AP). Afhankelijk van je vooropleiding en onderwijservaring doorloop je een traject van drie tot één jaar (180 tot 60 studiepunten). Het merendeel van de vakken volg je in Antwerpen, maar het is ook mogelijk een aantal opleidingsonderdelen te volgen in Crescendo CVO te Mechelen. Na het afronden van het flextraject behaal je het diploma van bachelor Kleuteronderwijs of bachelor Lager onderwijs. Voor meer informatie kan je terecht bij Heidi Adriaensen van de AP Hogeschool via heidi.adriaensen@ap.be.

Kleuteronderwijs: https://www.ap.be/onderwijs-en-training/opleidingen/kleuteronderwijs-flextraject
Lager onderwijs: https://www.ap.be/onderwijs-en-training/opleidingen/lager-onderwijs-flextraject

Naar boven