Crescendo CVO

Centrum voor volwassenenonderwijs

SEARCH

Arabisch

Ons enthousiast en ervaren team van leerkrachten Arabisch maakt je taalvaardig zodat je in het standaard Arabisch kan communiceren.

  • Je leert het Modern Standaard Arabisch (MSA)
  • je leert het Arabisch alfabet  (schrift en uitspraak)
  • je leert vanaf niveau 1 schrijven, lezen, spreken en begrijpen.
  • je leert  vlot te communiceren in dagdagelijkse situaties in het MSA
  • we vertrekken van concrete situaties, luister- en beeldfragmenten.
  • je maakt gebruik van boeiende en dynamische werkvormen.
  • er is veel variatie tussen individuele oefeningen én interactief groepswerk: rollenspel, dialogen, en gespreken.
  • er is een systematische en stapsgewijze opbouw van woordenschat en grammaticale structuren.
  • op het einde van een module word je mondeling en schriftelijk geëvalueerd.
  • je ontdekt niet alleen de taal maar ook de cultuur, de muziek, de gastronomie en de gewoontes van de Arabische landen. 

Download hier het lesrooster 2018-2019

Naar boven