Crescendo CVO

Centrum voor volwassenenonderwijs

SEARCH

Duits

In CVO Crescendo leer je op een aangename manier Duits spreken, lezen, schrijven en begrijpen. Onze enthousiaste en ervaren leerkrachten maken je taalvaardig zodat je in het Duits kan communiceren op jouw niveau omdat we:

vertrekken vanuit concrete situaties, luister- en beeldfragmenten,
boeiende en dynamische werkvormen hanteren,
variëren tussen individuele oefeningen en interactief groepswerk zoals rollenspel en dialogen,
woordenschat en grammaticale structuren stapsgewijs opbouwen,
belang hechten aan jouw vragen en persoonlijke inbreng,
een aantal activiteiten organiseren zoals een quiz, een stadsbezoek, een degustatie, een filmavond, enz.

We sluiten een module telkens af met  een mondelinge en schriftelijke evaluatie.

Download hier het lesrooster 2018-2019

Naar boven