Crescendo CVO

Centrum voor volwassenenonderwijs

SEARCH

Vlaamse Gebarentaal

In deze 3-jarige opleiding leer je hoe je kunt communiceren met doven en slechthorenden. 
Na de opleiding krijg je een erkend certificaat. 
De lessen zijn zeer praktijkgericht en vragen een actieve medewerking van de cursisten. 

Vlaamse Gebarentaal

De taalgebruiker kan in de gebarentaalsamenleving met zeer beperkte talige middelen communiceren om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn/haar onmiddellijke omgeving. Hij/zij evolueert op het einde van richtgraad 1 naar een communicatie in eenvoudige routinetaken over vertrouwde onderwerpen die van persoonlijk belang zijn of betrekking hebben op zijn/haar directe omgeving.

Naar boven