Crescendo CVO

Centrum voor volwassenenonderwijs

SEARCH

Zorg

Zorgkundige

In de diplomagerichte opleiding zorgkundige verwerf je de basiscompetenties die nodig zijn om aan het werk te gaan in verzorgingsinstellingen en de thuiszorg.

Naar boven