Crescendo CVO

Centrum voor volwassenenonderwijs

SEARCH

Toelatingsvoorwaarden

Secundair volwassenenonderwijs

Om toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.  Dit betekent dat je minimaal 16 jaar bent, of dat je 15 jaar bent en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd.

Specifieke lerarenopleiding (SLO)

Om toegelaten te worden tot de SLO heb je een diploma secundair of hoger (bachelor of master) onderwijs nodig.

HBO5

Om toegelaten te worden tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs moet de student voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Dit betekent dat je 18 jaar moet zijn. Indien de inschrijving plaatsvindt tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden vóór 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Daarenboven moet je ook nog beschikken over een van volgende studiebewijzen:

  • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens drie jaar behaald is;
  • een diploma van het secundair onderwijs;
  • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden; een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
  • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
  • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
  • een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
  • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
  • een diploma van bachelor of master;
  • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's.

Voor de cursisten die niet voldoen aan bovenvermelde algemene toelatingsvoorwaarden, organiseert het centrum een toelatingsproef (zie link toelatingsproef HBO5)

Naar boven