Crescendo CVO

Centrum voor volwassenenonderwijs

SEARCH

Trajectbegeleiding

NT2

Om zonder problemen te functioneren in onze maatschappij, is het belangrijk dat je je zowel schriftelijk als mondeling uit de slag kan trekken.
Daarom bieden we onze cursisten NT2 een modeltraject aan waarin ze zowel aan schriftelijke als aan mondelinge vaardigheden werken.  

In het modeltraject speelt de leerkracht ook in op de persoonlijke leervragen.  Zo wordt er ondermeer gewerkt rond de volgende rollen: vrijetijdsbesteder, consument, cursist, opvoeder, beheerder huisvesting en gezinsadministratie, werkzoekende, werkende en ondernemer. 
Soms is het nodig om een aangepast, individueel traject te volgen.  Zo kan het op een bepaald moment beter zijn dat je in een hogere module zit voor mondelinge dan voor schriftelijke vaardigheden of heb je nood aan een opleiding die je voorbereidt op het volgen van een beroepsopleiding.
Deze individuele trajecten worden bepaald in overleg met de trajectbegeleider.  Ook als je hulp wilt bij je zoektocht naar een taalstage, vrijwilligerswerk of vragen hebt in verband met het volgen van een opleiding of na je NT2 module graag verder wilt studeren, kan je een afspraak maken met de trajectbegeleider. 
Dat kan je doen door contact op te nemen via volgend e-mailadres: trajectbegeleidingnt2@cvo-crescendo.be 

Bedrijfsbeheer

Voor het schrijven en presenteren van een ondernemingsplan heb je heel wat vaardigheden nodig. Ben je niet zo vlot met de computer? Is Nederlands niet je moedertaal? Of heb je gewoon moeite met spelling? De docenten ondersteunen je, in samenwerking met de taalcoach/trajectbegeleider, om er toch sterker in te worden. Zo organiseren we oefenmomenten voor de presentatie en voorzien we taalhulp bij het schrijven van het ondernemingsplan, soms tijdens de les, soms op een afstandsmoment. Contact nemen met de trajectbegeleider kan via dit e-mailadres: tbbedrijfsbeheer@cvo-crescendo.be 

 

Naar boven