Crescendo CVO

Centrum voor volwassenenonderwijs

SEARCH

Ombudsdienst

De taak van de ombudsdienst omvat onder meer:

  • onafhankelijke bemiddeling ingeval van een geschil tussen cursist en docent indien het niet rechtstreeks met de betrokken docent kan opgelost worden;
  • onderzoeken van alle klachten i.v.m. de examenregeling, het verloop van de examens, de deliberatie (cf. evaluatiereglement);
  • aanwezig zijn op deliberaties en toezien op het correcte verloop ervan. De ombudsman of –vrouw is in geen enkel geval stemgerechtigd.

De ombudsman of -vrouw verzekert volledige discretie en zal niets ondernemen zonder de toestemming van de cursist. Zij tracht een oplossing te bekomen voor het probleem, rekening houdend met de belangen van alle betrokken partijen.
De directeur duidt conform het evaluatiereglement voor het schooljaar 2018-2019 als verantwoordelijke voor de ombudsdienst voor:

Thomas Schuermans
Wie een afspraak wil maken, kan de ombudsdienst contacteren via Smartschool of telefonisch op het nummer 015 41 30 45 (secretariaat).

Ingrid Luppens (voor de vestigingen Tervuren en Hoeilaart)
Wie een afspraak wil maken, kan de ombudsdienst contacteren via Smartschool of telefonisch op het nummer 02 766 53 89 (secretariaat)

 

Naar boven