Kwaliteitsontwikkeling

Kwaliteitsontwikkeling

Crescendo CVO staat voor kwaliteitsvol onderwijs bij levenslang leren. Alle medewerkers werken actief mee om die kwaliteit, van het leren en beleven, steeds verder te ontwikkelen. De cursist staat bij hen centraal.

Kwaliteitsontwikkeling laat zich in vijf vragen samenvatten:
Doen we de goede dingen? Crescendo CVO stemt zijn visie op onderwijskwaliteit inhoudelijk af op het officiële Referentiekader Onderwijskwaliteit (ROK). Dit bevat 37 verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs. Het geeft elke medewerker in Crescendo CVO dus handvatten om de juiste dingen te doen.

Doen we de dingen goed? Crescendo CVO evalueert regelmatig de werking van het centrum, van zijn opleidingen en van de klaspraktijk. Het team kwaliteitsontwikkeling doet dit met een echt wetenschappelijke aanpak. Alle kwaliteitscriteria uit het ROK komen hierbij aan bod.

Hoe weten we dat? Het centrum evalueert alle ROK-aspecten systematisch, cyclisch en betrouwbaar. De evaluatiecycli kennen logica en samenhang. Ze situeren zich op:

    • macroniveau (het centrum, over alle vestigingen heen)
    • mesoniveau (per opleiding)
    • microniveau (per leerkracht of module).

Medewerkers, opleidingen én directie krijgen zo erg nuttige feedback over wat goed loopt of over wat nog beter kan.

Vinden anderen dat ook? Het team kwaliteitsontwikkeling raadpleegt leerkrachten of andere medewerkers, cursisten, en ook partners waarmee Crescendo CVO samenwerkt of professionals uit het werkveld. Alle betrokkenen komen regelmatig aan bod. Cursisten evalueren bijvoorbeeld anoniem hoe zij de klaspraktijk ervaren. Elke leerkracht in Crescendo CVO krijgt zo feedback over de sterke punten en mogelijke aandachtspunten.

Wat doen we met die wetenschap? Het team kwaliteitsontwikkeling reikt de nodige informatie aan om te sturen, te verantwoorden en te verbeteren. Elke evaluatie resulteert in nieuwe streefdoelen voor een nog betere kwaliteit. Leerkrachten, vakgroepen, opleidingen en alle andere medewerkers werken doelgericht samen voor de best mogelijke kwaliteit in leren en beleven.

Referentiekader Onderwijskwaliteit

Image

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@crescendo-cvo.be | +32 15 41 30 45 | © 2020 Crescendo CVO - Privacy

[cs_content_seo]#mc_embed_signup{background:#4C5553; clear:left; font:14px calibri; width:100%;} /* Add your own Mailchimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block. We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */ SNEL NAAR OpleidingenInschrijvenVoor de cursistCrescendo CVOContact   FAQKwaliteitsontwikkelingPersVacaturesSmartschool VESTIGINGEN Baal DuisburgEverbergHeist-op-den-bergHoeilaartKeerbergenKraainemLier Mechelen Overijse Sterrebeek Tervuren Tremelo Vilvoorde Wezembeek-Oppem Zaventem Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@crescendo-cvo.be | +32 15 41 30 45 | © 2020 Crescendo CVO - Privacy[/cs_content_seo]