Schrijf je in

Inschrijven kan je op het secretariaat horend bij de vestigingsplaats waar de les doorgaat. Bij vestigingen zonder secretariaat staat telkens aangegeven waar je kan inschrijven.

Voor alle cursisten
Om je te kunnen inschrijven moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden
  • Je hebt het inschrijvingsgeld betaald of je bent hiervan rechtmatig vrijgesteld
  • Je hebt je akkoord verklaard met het centrumreglement
  • Je hebt je akkoord verklaard met het agogisch project van het centrum
  • Ingeval je voldaan hebt aan de deeltijdse leerplicht: je hebt het bewijs geleverd dat je de Belgische nationaliteit hebt, of je voldoet aan de bepalingen van het wettig verblijf

Wat breng je mee bij de inschrijving?

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een bewijs van wettig verblijf als je niet de Belgische nationaliteit hebt
  • de getuigschriften en attesten die je vroeger hebt behaald
  • kwitanties van betalingen van inschrijvingsgeld of andere bewijsstukken die aantonen dat je recht hebt op vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld
  • eventueel: vrijstellingsdossier
  • eventueel: een aanvraag voor educatief verlof
  • eventueel: documenten voor kinderbijslag
  • eventueel: aanvraag treinabonnement

Op basis van deze informatie kunnen wij het administratieve dossier volledig in orde brengen. Op die manier zijn wij ervan verzekerd dat wij in de toekomst correct ingevulde diploma’s, certificaten, deelcertificaten, getuigschriften of attesten kunnen afleveren.
Je betaalt het inschrijvingsgeld onmiddellijk bij de inschrijving. Opgelet: bij betaling door middel van opleidingscheques of via de KMO-portefeuille mag de totale waarde niet groter zijn dan het bedrag van het te betalen inschrijvingsgeld. Het verschil tussen het bedrag aangeboden in cheques en het te betalen inschrijvingsgeld moet cash of via Bancontact bijbetaald worden. Een inschrijving is persoonlijk en kan men dus nooit doorgeven aan derden. Bij inschrijving ontvang je een inschrijvingsbewijs. Let op! Breng bij de eerste les steeds je inschrijvingsbewijs mee. De leerkracht zal ernaar vragen om je toe te laten tot de les.

Uitsluitend voor cursisten die het diploma secundair willen behalen en inschrijven voor ASO/AAV bij Campus Vijfhoek
AANMELDING: Als NIEUWE cursist moet je je aanmelden vooraleer je je definitief kan inschrijven. Hiermee schrijf je je in voor de (verplichte) oriënteringsperiode. Dit kan tijdens de infodagen van Campus Vijfhoek of op het secretariaat van Campus Vijfhoek ten laatste de dag vóór de start van de oriënteringsperiode. Je betaalt hiervoor een bijdrage van 15 euro.
Om geldig in te schrijven voor de oriënteringsperiode breng je mee:

  • je identiteitskaart
  • 15 euro (contant of via bancontact)
  • eerder behaalde attesten die je een vrijstelling kunnen geven voor bepaalde modules;
  • rapporten die niet ouder zijn dan 4 jaar (origineel rapport én origineel, ondertekend oriënteringsattest van de klassenraad)
  • attesten van examencommissie
  • deelattesten of certificaten van andere TKO’s
  • deelattesten of certificaten van andere opleidingen

DEFINITIEVE INSCHRIJVING: Zowel voor de nieuwe cursisten van Campus Vijfhoek als voor de cursisten die reeds vorig semester lessen volgden bij Campus Vijfhoek, gebeurt de definitieve inschrijving op afspraak tijdens de inschrijvingsdagen die na de oriënteringsperiode plaats vindt.

Voorrangsregeling bij inschrijving

Als ons centrum bij gebrek aan plaats niet alle cursisten kan inschrijven, kan het wachtlijsten aanleggen. Wij respecteren hierbij de volgorde van inschrijving. We maken hierop een uitzondering voor inschrijvingen in de opleidingen van de studiegebieden Nederlands tweede taal Richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal Richtgraad 3 en 4. In deze opleidingen hebben de volgende personen voorrang bij inschrijving als er plaats te kort is :

  • cursisten die een inburgeringscontract ondertekend hebben met het onthaalbureau
  • cursisten die gevat zijn door het inwerkingsbeleid, zoals geregeld in het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid
  • cursisten die moeten aantonen dat ze bereid zijn om Nederlands te leren, zoals bedoeld in het decreet van 15 juli 2007 houdende de Vlaamse Wooncode

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@crescendo-cvo.be | +32 15 41 30 45 | © 2020 Crescendo CVO - Privacy

[cs_content_seo]#mc_embed_signup{background:#4C5553; clear:left; font:14px calibri; width:100%;} /* Add your own Mailchimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block. We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */ SNEL NAAR OpleidingenInschrijvenVoor de cursistCrescendo CVOContact   FAQKwaliteitsontwikkelingPersVacaturesSmartschool VESTIGINGEN Baal DuisburgEverbergHeist-op-den-bergHoeilaartKeerbergenKraainemLier Mechelen Overijse Sterrebeek Tervuren Tremelo Vilvoorde Wezembeek-Oppem Zaventem Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@crescendo-cvo.be | +32 15 41 30 45 | © 2020 Crescendo CVO - Privacy[/cs_content_seo]