Image

Meer doen met fotobewerking

In deze module worden de vele mogelijkheden van een rasterpakket uitgediept: in de vorige modules werd vooral de nadruk gelegd op gebruiken van de gereedschappen en onderdelen. Nu worden de mogelijkheden van het pakket bestudeerd en gaan we op zoek naar manieren om tot een gewenst resultaat te komen. De nadruk ligt ook bij deze module op het inoefenen van verschillende technieken via oefeningen.

Na het volgen van deze module kan je:
• geavanceerde laagtechnieken toepassen
• geavanceerde effecten toepassen
• geautomatiseerde taken toepassen
• bewegende figuren maken voor een website
• projecten maken
• bestanden opslaan in verschillende formaten, afhankelijk van het beoogde doel

Vereiste voorkennis: Module Verder met Fotobewerking met vrucht beëindigd hebben. Benodigde foto’s worden aangebracht door de lesgever, maar eigen foto’s kunnen mee geïntegreerd worden in het lessenpakket. Software: Photoshop Elements 18.

Klik hier voor de uurroosters per lesplaats.

tarieven

Inschrijving module "Creatief met afbeeldingen: complexe bewerkingen"
€90.00

Daarbij komt € 5,50 voor het digitaal leermateriaal via een leerplatform.

voorkennis

"Creatief met afbeeldingen: eenvoudige bewerkingen"

vereisten

De cursist dient zelf de nodige software aan te kopen of te huren nl. Photoshop Elements of Photoshop CC.

contact

MECHELEN
Ikrame El Nassire
ikrame.el.nassire@cvo-crescendo.be

HEIST
Sonia De Keersmaecker
sonia.de.keersmaecker@cvo-crescendo.be

TERVUREN - HOEILAART
info.tervuren@cvo-crescendo.be

ZAVENTEM
Kevin Heyse
kevin.heyse@cvo-crescendo.be

Uurrooster

Liever iets anders?

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@cvo-crescendo.be | +32 15 41 30 45 | © 2019 Crescendo CVO - Privacy