Image

Starten met fotobewerking

In deze module verwerft de cursist vaardigheden om vanuit diverse bronnen content (tekst, beeld, geluid …) te verzamelen met het oog op creatieve bewerkingen en producties. Je werkt 80% van de lessen met Photoshop (Elements).

Na het volgen van deze module kan de cursist :
• vanuit verschillende bronnen content verzamelen
•verschillende classificatiemethodes gebruiken om bronnen en informatie op te slaan en te beheren
•  creatieve content efficiënt beheren
• de meerwaarde van multimedia voor creatieve processen erkennen
• kent de mogelijkheden en beperkingen van diverse toepassingen en applicaties om creatieve content te ontwikkelen
• analoge content digitaliseren met het oog op creatieve bewerkingen
• de verzamelde content omzetten naar het meest geschikte formaat
• kan eenvoudige bewerkingen uitvoeren op diverse vormen van content
• kan het eigendomsrecht van content nagaan

Klik hier voor de uurroosters per lesplaats.

tarieven

Inschrijving module "E-communicatie, internet en online diensten"
€90.00

Daarbij komt € 5,50 voor het digitaal leermateriaal via een leerplatform.

voorkennis

“Aan de slag met ICT” en “E-communicatie, internet en online diensten” of slagen in de vrijstellingsproef.

vereisten

De cursist dient zelf de nodige software aan te kopen of te huren nl. Photoshop Elements of Photoshop CC.

contact

MECHELEN
Ikrame El Nassire
ikrame.el.nassire@cvo-crescendo.be

HEIST
Sonia De Keersmaecker
sonia.de.keersmaecker@cvo-crescendo.be

TERVUREN - HOEILAART
info.tervuren@cvo-crescendo.be

ZAVENTEM
Kevin Heyse
kevin.heyse@cvo-crescendo.be

Uurrooster

Liever iets anders?

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@cvo-crescendo.be | +32 15 41 30 45 | © 2019 Crescendo CVO - Privacy