Image

Arabisch Breakthrough 2 (niveau 2) 

In niveau 2 staan spreekdurf en communicatiebereidheid al wat meer centraal. Verworven kennis van niveau 1 wordt uitgediept. Er wordt ook gewerkt aan mondelinge bruikbare kennis in alledaagse gespreksituaties: op vakantie, in jouw dagelijkse leven en op het werk. En er wordt gestreefd naar een correcte schrijfwijze en een betere uitspraak van de Arabische klanken.

We gaan verder met spreken, schrijven, lezen en begrijpen.

  • Je krijgt nieuwe gespreksonderwerpen (boodschappen doen, dagelijkse activiteiten en vrije tijd, eetgewoonten, de prijs vragen en zeggen, het weer,  …)
  • Je leert op een betere en complexere manier in de tegenwoordige tijd te praten.
  • Je leert je uitdrukken in de verleden tijd.
  • Je leert de cijfers lezen en tellen in het Arabisch.
  • Je leert nieuwe grammaticale structuren in de tegenwoordige tijd en verleden tijd om over dagelijkse onderwerpen beter te kunnen spreken.

Klik hier voor de uurroosters per lesplaats.

tarieven

Inschrijving module Arabisch Breakthrough 2 (niveau 2) 
€ 180.00

Kopieën
€10.00

voorkennis

De module Arabisch Breakthrough 1 (niveau 1) al gevolgd hebben of door middel van een instapproef bewijzen dat je de basiscompetenties al beheerst.

contact

MECHELEN
Carla Goossens
carla.goossens@crescendo-cvo.be

Uurrooster

Liever iets anders?

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@crescendo-cvo.be | +32 15 41 30 45 | © 2019 Crescendo CVO - Privacy