Image

Italiaans Vantage 1 (conversatie - niveau 7)  

In deze module maak je actief gebruik van de Italiaanse taal. In deze conversatieklas ligt het accent duidelijk op de vaardigheden: spreken en luisteren.

We organiseren debatten, rollenspelen en doen allerhande spreekoefeningen in de klas.  Lezen blijft een belangrijke inputbron. We werken met authentieke teksten over verschillende onderwerpen en doorgronden de Italiaanse gewoonten en gebruiken.  Verder worden belangrijke grammaticale items herhaald en is er ruimte om in te gaan op de noden van de cursist. De woordenschat wordt aardig uitgebreid met o.a. veel gebruikte uitdrukkingen, omgangstaal en verschillende taalregisters.

Klik hier voor de uurroosters per lesplaats.

tarieven

Inschrijving module Italiaans Vantage 1 (conversatie - niveau 7)
€180.00

Boek
NUOVO ESPRESSO 4
€ 27.90 

voorkennis

De module Italiaans Threshold 4 (niveau 6) al gevolgd hebben of door middel van een instapproef bewijzen dat je de basiscompetenties al beheerst.

contact

Anna Selga (coördinator vreemde talen)
anna.selga.feixas@cvo-crescendo.be

Matthias Vienne (coördinator vreemde talen)

Uurrooster

Liever iets anders?

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@cvo-crescendo.be | +32 15 41 30 45 | © 2019 Crescendo CVO - Privacy