Image

NT2 Effectiveness schrifteiljk 4.2

In Effectiveness (richtgraad 4) benader je steeds dichter het taalgebruik van een moedertaalspreker Nederlands. Je leert vlot, correct en genuanceerd te communiceren met Nederlandstaligen.

Als je hulp wilt bij je zoektocht naar een taalstage, vrijwilligerswerk of vragen hebt in verband met het volgen van een opleiding of na je NT2 module graag verder wilt studeren, kan je een afspraak maken met de trajectbegeleider. Dat kan je doen door contact op te nemen met Matthias Vienne.

Klik hier voor de uurroosters per lesplaats.

tarieven

Inschrijving Effectiveness schriftelijk 4.2
€ 72.00
Cursusmateriaal
€ 10.00

voorkennis

Je hebt module Vantage 3.1 behaald.

Meld je aan bij het Agentschap voor Integratie & Inburgering (https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren)
Je hebt een doorverwijsformulier nodig van het Agentschap van Integratie & Inburgering om te kunnen starten.

contact

MECHELEN
Matthias Vienne


Image

Wat leer je? 

In deze cursus komen voornamelijk de vaardigheden 'lezen' en 'schrijven' aan bod. Je schrijft en leest redelijk goed, maar je voelt je nog onzeker doordat je te weinig terminologie hebt en nog steeds fouten maakt tegen de zinstructuur en de Nederlandse idiomen. Via de lectuur van verschillende soorten teksten zoals krantenberichten, columns, polissen, handleidingen, contracten, verhalen enz. maken we ons de specifieke formuleringen van het Nederlands verder eigen. In schrijfoefeningen, zoals e-mails, klachtenbrieven, lezersreacties, verslagen, uiteenzettingen worden ook de grammatica en spelling grondig ingeoefend. Ook al ligt het accent op lezen en schrijven, toch komen spreken en luisteren eveneens voldoende aan bod.

Image

Uurrooster

Liever iets anders?

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@cvo-crescendo.be | +32 15 41 30 45 | © 2019 Crescendo CVO - Privacy