Image

NT2 Threshold 2.3

Lessen aangepast aan jouw noden!

Om zonder problemen te functioneren in onze maatschappij, is het belangrijk dat je je zowel schriftelijk als mondeling uit de slag kan trekken. Daarom bieden we onze cursisten NT2 een modeltraject aan waarin ze zowel aan schriftelijke als aan mondelinge vaardigheden werken.

In het modeltraject speelt de leerkracht ook in op de persoonlijke leervragen. Zo wordt er ondermeer gewerkt rond de volgende rollen: vrijetijdsbesteder, consument, cursist, opvoeder, beheerder huisvesting en gezinsadministratie, werkzoekende, werkende en ondernemer. Soms is het nodig om een aangepast, individueel traject te volgen. Zo kan het op een bepaald moment beter zijn dat je in een hogere module zit voor mondelinge dan voor schriftelijke vaardigheden of heb je nood aan een opleiding die je voorbereidt op het volgen van een beroepsopleiding. Deze individuele trajecten worden bepaald in overleg met de trajectbegeleider. Ook als je hulp wilt bij je zoektocht naar een taalstage, vrijwilligerswerk of vragen hebt in verband met het volgen van een opleiding of na je NT2 module graag verder wilt studeren, kan je een afspraak maken met de trajectbegeleider. Dat kan je doen door contact op te nemen met Matthias Vienne.

Klik hier voor de uurroosters per lesplaats.

tarieven

Inschrijving Threshold 2.3
€ 72.00
Boek: Zo Gezegd 2.3 mondeling en schriftelijk
€ 19.00
Kopieën
€ 5.00

voorkennis

Je hebt module Threshold 2.1 en 2.2 behaald.

Meld je aan bij het Agentschap voor Integratie & Inburgering (https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren)
Je hebt een doorverwijsformulier nodig van het Agentschap van Integratie & Inburgering om te kunnen starten.

contact

MECHELEN
Matthias Vienne


Image

Wat leer je? 

De lessen besteden aandacht aan de rollen (consument, werkzoekende, werkende, cursist …) die voor jou op dat moment interessant zijn. Aan het einde van de module kan je:

 • schrijven over activiteiten die je gedaan hebt
 • een artikel samenvatten
 • informatie zoeken en begrijpen op voedingsetiketten, een website, in krantenartikels, brieven, folders, e-mails, reclame, brochures,…
 • een oproep schrijven en reageren op een oproep of een artikel
 • excuses formuleren en begrijpen; reageren op excuses
 • iemand verwittigen via sms
 • informatie geven en begrijpen over je woning en over problemen in je woning
 • een vakman zoeken om je probleem op te lossen
 • met de huisbaas communiceren
 • een huurcontract begrijpen
 • een klachtenbrief schrijven en een online klachtenformulier invullen
 • reageren op een e-mail van je werkgever, je school, de school van je kind, …
 • informatie zoeken in jobadvertenties en zakelijke brieven
 • solliciteren
 • anekdotes en verhalen begrijpen en vertellen
 • hypotheses formuleren
 • medische klachten formuleren en begrijpen
 • informatie vragen en geven over medicijnen
 • instructies begrijpen en geven
Image

Uurrooster

Liever iets anders?

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@crescendo-cvo.be | +32 15 41 30 45 | © 2019 Crescendo CVO - Privacy