Image

Gastoestellen

In de module Gastoestellen leer je buizen voor petroleumgas- en aardgasleidingen buigen en verbinden. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende reglementeringen voor binneninstallaties, zowel voor de verbindingen als voor de plaatsingswijze. Ook het plaatsen en aansluiten van gastoestellen op de gasleidingen en de rookgasleidingen, evenals het bewerken van deze leidingen en het voorzien van de luchttoevoeropeningen leer je in deze module.

In de module Gastoestellen leer je:

  • eigen werkzaamheden plannen en organiseren
  • voorschriften naleven
  • leidingen voor een gasinstallatie plaatsen
  • huishoudelijke gastoestellen installeren
  • eigen werkzaamheden op de werkvloer organiseren
  • met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn en milieu omgaan
  • onderhoudsvoorschriften naleven
  • leidingen voor gasinstallaties plaatsen
  • huishoudelijke gastoestellen installeren

Klik hier voor het uurrooster per lesplaats. 

tarieven

Inschrijving modules "gastoestellen"
€90.00

Verbruiksgoederen 
€25.00

Cursusmateriaal 
Gratis of publicaties met schoolkorting

Bijkomend dien je het basisgereedschap en de werkkleding zelf aan te kopen. Bij aanvang van de lessen ontvang je van de lesgever hiervan een lijst.

voorkennis

Geen voorkennis vereist.

 

Adviesniveau Nederlands 2.2 behaald.

contact

MECHELEN
Cindy Moons
cindy.moons@cvo-crescendo.be

Uurrooster

Liever iets anders?

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@cvo-crescendo.be | +32 15 41 30 45 | © 2019 Crescendo CVO - Privacy