Image

Rijtechnieken 2

De vrachtwagenchauffeur bestuurt, volledig autonoom en op eigen verantwoordelijkheid, een zwaar en omvangrijk solovoertuig, geschikt voor goederentransport op de openbare weg. De chauffeur wordt geacht dit behendig te doen en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Je leert administratieve voorbereidingen treffen

 • een instructieboekje gebruiken
 • een tachograaf bedienen
 • boorddocumenten controleren
 • een boordcomputer bedienen
 • een route plannen

Je leert ook een vrachtwagen besturen:

 • een vrachtwagen zonder aanhangwagen besturen
 • geprogrammeerde navigatiesystemen bedienen
 • rij- en rusttijden toepassen
 • milieuvriendelijk omgaan met het voertuig, met het oog op minder verbruik, slijtage en minder breuken

Bovendien leer je bij ongevallen en pannes optreden:

 • de veiligheid van het verkeer verzekeren
 • hulpdiensten oproepen
 • eerste hulp bij ongevallen bieden
 • brandbestrijdingsmiddelen gebruiken
 • een veiligheidszone afbakenen
 • signalisatie van het voertuig verzekeren
 • een ongevallenformulier invullen
 • de aard en mogelijke oorzaken van een panne vaststellen

tarieven

Inschrijving module "Rijtechnieken 2"
€120.00

De kostprijs voor de opleiding Vrachtwagenchauffeur bestaat uit 2 delen: het inschrijvingsgeld en de verbruiksgoederen. Je schrijft je in en betaald voor de modules per semester.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.
Adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald

contact

MECHELEN
Cindy Moons
cindy.moons@cvo-crescendo.be

Liever iets anders?

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@cvo-crescendo.be | +32 15 41 30 45 | © 2019 Crescendo CVO - Privacy