Image

Rijtechnieken 3

De vrachtwagenchauffeur bestuurt, volledig autonoom en op eigen verantwoordelijkheid, een zwaar en omvangrijke voertuigencombinatie, geschikt voor goederenvervoer op de openbare weg. De chauffeur wordt geacht dit behendig te doen en in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze module komen de praktische aspecten aan bod (rijbewijs C + E). Onder een voertuigencombinatie wordt verstaan, een vrachtwagen met aanhangwagen of wipkar of een trekker met oplegger.

Je leert administratieve voorbereidingen treffen

 • een instructieboekje gebruiken
 • een tachograaf bedienen
 • boorddocumenten controleren
 • een route plannen

Je leert ook een vrachtwagen besturen:

 • een vrachtwagen met aanhangwagen of wipkar besturen
 • een trekker met oplegger besturen
 • een aanhangwagen aan- en afkoppelen
 • een oplegger aan- en afkoppelen
 • rij- en rusttijden toepassen

Bovendien leer je bij ongevallen en pannes optreden:

 • de veiligheid van het verkeer verzekeren
 • hulpdiensten oproepen
 • eerste hulp bij ongevallen bieden
 • brandbestrijdingsmiddelen gebruiken
 • een veiligheidszone afbakenen
 • signalisatie van het voertuig verzekeren
 • een ongevallenformulier invullen
 • de aard en mogelijke oorzaken van een panne vaststellen

tarieven

Inschrijving module "Rijtechnieken 3"
€180.00

De kostprijs voor de opleiding Vrachtwagenchauffeur bestaat uit 2 delen: het inschrijvingsgeld en de verbruiksgoederen. Je schrijft je in en betaalt voor de modules per semester.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.
Adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald.
Om te kunnen deelnemen aan de praktische examens dien je de volledige opleiding gevolgd te hebben, met inbegrip van het afwerken van de transport opdracht.

contact

MECHELEN
Cindy Moons
cindy.moons@cvo-crescendo.be

Liever iets anders?

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@cvo-crescendo.be | +32 15 41 30 45 | © 2019 Crescendo CVO - Privacy