Image

Transportopdracht

In de module Transportopdracht leer je de eerder verworven competenties combineren en integreren met als doel zelfstandig een transportopdracht in al zijn facetten voor te bereiden en uit te werken. Concreet leer je:

administratieve voorbereidingen i.f.v. de transportopdracht treffen

  • boorddocumenten i.f.v. de transportopdracht bepalen
  • persoonlijke documenten i.f.v. de transportopdracht bepalen
  • een laadplan i.f.v. de transportopdracht opmaken
  • een route i.f.v. de transportopdracht plannen

de aard en de uitrusting van het voertuig i.f.v. de transportopdracht bepalen

  • het soort voertuig i.f.v. de transportopdracht bepalen
  • de uitrusting van het voertuig i.f.v. de transportopdracht bepalen

bij onvoorziene omstandigheden i.f.v. de transportopdracht optreden

  • een alternatieve route i.f.v. de transportopdracht bepalen
  • te treffen maatregelen i.f.v. de transportopdracht bepalen

i.f.v. de transportopdracht communiceren

  • met alle partijen i.f.v. de transportopdracht communiceren
  • een moderne vreemde taal i.f.v. de transportopdracht gebruiken

tarieven

Inschrijving module "Goederentransport 1"
€60.00

De kostprijs voor de opleiding Vrachtwagenchauffeur bestaat uit 2 delen: het inschrijvingsgeld en de verbruiksgoederen. Je schrijft je in en betaalt voor de modules per semester.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.
Adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald

contact

MECHELEN
Cindy Moons
cindy.moons@cvo-crescendo.be

Liever iets anders?

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@cvo-crescendo.be | +32 15 41 30 45 | © 2019 Crescendo CVO - Privacy