Image

basiskennis van de hand

De module Basiskennis van de hand wordt in combinatie met de module Handverzorging aangeboden. In de module Basiskennis van de hand leer je alles over de nagel, de huid en hun anomalieën, lichaamsstelsels, fysiologie, cosmetische producten, materialen, apparaten en over de geldende veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in een schoonheidsinstituut.

Je kent

 • de belangrijkste begrippen die te maken hebben met de anatomie en de fysiologie in de context van verzorging
 • de verschillende massagetechnieken, de verschillende massagehandelingen en hun effecten

Je kan

 • indicaties en contra-indicaties voor een massage aangeven
 • de richtlijnen m.b.t. netheid en hygiëne in het kader van lichaamsverzorging opnoemen en verklaren
 • de grenzen van de beroepsuitoefening toelichten
 • belangrijke ergonomische principes verklaren en demonstreren
 • een aantal voorname ontsmettingsmiddelen selecteren
 • de belangrijkste soorten verzorgende producten selecteren en de karakteristieke eigenschappen omschrijven
 • de belangrijkste soorten massageproducten selecteren en de karakteristieke eigenschappen ervan omschrijven
 • de belangrijkste huidanomalieën omschrijven
 • apparaten voor lichaamsverzorging selecteren
 • nagelaandoeningen herkennen
 • een aantal ontsmettingsmethodes beschrijven
 • het gebruik van apparaten voor lichaamsverzorging uitleggen

Klik hier voor de uurroosters per lesplaats.

tarieven

De module Basiskennis van de hand wordt in combinatie met de module Handverzorging aangeboden.
Het inschrijvingsgeld voor deze twee modules bedraagt € 120,00 (exclusief cursusmateriaal en aankoop basismateriaal handverzorging)

voorkennis

Geen voorkennis vereist.
Adviesniveau Nederlands: 2.3 behaald.

contact

MECHELEN
Ikrame El Nassire
ikrame.el.nassire@crescendo-cvo.be

Uurrooster

Liever iets anders?

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@crescendo-cvo.be | +32 15 41 30 45 | © 2019 Crescendo CVO - Privacy