Image

aanvullende technologie voetverzorging

In de module Aanvullende technologie voetverzorging leer je een behandelingsplan opmaken voor het uitvoeren van een volledige voetverzorging. Je leert ook de verschillende mogelijkheden voor het uitvoeren van een voetverzorging, met en zonder apparaten, op basis van kennis over de voet, voetanomalieën, lichaamsstelsels, fysiologie, cosmetische producten, farmaceutische hulpmiddelen en materialen. Je verwerft de kennis over de veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften m.b.t. de voetverzorging.

In de module Aanvullende technologie voetverzorging leer je:

 • persoonlijke klantgegevens noteren
 • vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid toepassen
 • de belangrijkste begrippen die te maken hebben met de anatomie en de fysiologie in de context van verzorging uitleggen
 • de richtlijnen m.b.t. netheid en hygiëne in het kader van lichaamsverzorging opnoemen en verklaren
 • de grenzen van de beroepsuitoefening toelichten
 • belangrijke ergonomische principes verklaren en demonstreren
 • de belangrijkste soorten verzorgende producten selecteren en de karakteristieke eigenschappen omschrijven
 • de belangrijkste soorten massageproducten selecteren en de karakteristieke eigenschappen ervan omschrijven
 • apparaten voor lichaamsverzorging selecteren
 • veel voorkomende nagel- en huidaandoeningen herkennen
 • voet- en teenafwijkingen herkennen
 • het gebruik van apparaten voor lichaamsverzorging uitleggen

tarieven

Inschrijving (exclusief cursusmateriaal)
€60.00

Bij de start van de opleiding ontvang je een lijst met benodigdheden, waarover de lesgever je in de eerste les uitgebreid informeert.

voorkennis


Je behaalde het deelcertificaat van de module Basiskennis voetverzorging.
Adviesniveau Nederlands: 2.3 behaald

contact

LIER
Sven Van Steenwegen
sven.van.steenwegen@crescendo-cvo.be

Liever iets anders?

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@crescendo-cvo.be | +32 15 41 30 45 | © 2019 Crescendo CVO - Privacy