Image

aanvullende technologie voetverzorging

In de module Aanvullende technologie voetverzorging leer je een behandelingsplan opmaken voor het uitvoeren van een volledige voetverzorging. Je leert ook de verschillende mogelijkheden voor het uitvoeren van een voetverzorging, met en zonder apparaten, op basis van kennis over de voet, voetanomalieën, lichaamsstelsels, fysiologie, cosmetische producten, farmaceutische hulpmiddelen en materialen en je verwerft de kennis over de veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften m.b.t. de voetverzorging.

Als je de module Aanvullende technologie voetverzorging gevolgd hebt kan je:

 • persoonlijke klantgegevens noteren
 • vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid toepassen
 • de belangrijkste begrippen die te maken hebben met de anatomie en de fysiologie in de context van verzorging uitleggen
 • de richtlijnen m.b.t. netheid en hygiëne in het kader van lichaamsverzorging opnoemen en verklaren
 • de grenzen van de beroepsuitoefening toelichten
 • belangrijke ergonomische principes verklaren en demonstreren
 • de belangrijkste soorten verzorgende producten selecteren en de karakteristieke eigenschappen omschrijven
 • de belangrijkste soorten massageproducten selecteren en de karakteristieke eigenschappen ervan omschrijven
 • apparaten voor lichaamsverzorging selecteren
 • veel voorkomende nagel- en huidaandoeningen herkennen
 • voet- en teenafwijkingen herkennen
 • het gebruik van apparaten voor lichaamsverzorging uitleggen

tarieven

Inschrijving (exclusief cursusmateriaal)
€90.00

voorkennis

Basiskennis voetverzorging
Adviesniveau Nederlands: 2.3 behaald.

contact

MECHELEN
Thomas Schuermans
thomas.schuermans@cvo-crescendo.be

Liever iets anders?

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@cvo-crescendo.be | +32 15 41 30 45 | © 2019 Crescendo CVO - Privacy