Image

aanvullende voet- en nagelverzorging

In de module Aanvullende voet- en nagelverzorging leer je een behandelingsplan opmaken en het zelfstandig uitvoeren van een aangepaste voetverzorging bij klanten. Je leert ook de behandeling aanpassen aan de invloeden ervan op de voet. Communicatievaardigheden en deontologie worden met het oog op het ontvangen van een klant bijgebracht. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd.

Als je de module Aanvullende voet- en nagelverzorging gevolgd hebt kan je:

 • producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen kiezen in functie van de vooropgestelde handelingen
 • producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen gebruiksklaar maken
 • communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren
 • de impact van gezondheidsproblemen en/of medicijnen op schoonheidsbehandelingen inschatten
 • de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren
 • de klant naar een medisch specialist doorverwijzen
 • op basis van huidonderzoek en klantbevraging over het thuis voortzetten van de behandeling advies geven
 • op basis van voetonderzoek en rekening houdende met de gezondheidsproblemen en de wensen van de klant technieken, materialen en producten voor voetverzorging afleiden
 • nagelplaat dunner maken
 • hulpmiddelen om de drukpunten te ontlasten aanbrengen
 • de verkoopruimte inrichten
 • de klant over de schoonheidsproducten informeren
 • het gebruik van de schoonheidsproducten demonstreren
 • op basis van de kenmerken van de klant schoonheidsproducten aanbevelen
 • een advies en verkoopgesprek voeren
 • de duur van de behandelingen inschatten
 • persoonlijke klantgegevens noteren
 • vertrouwelijke informatie omzichtig behandelen
 • het eigen werk evalueren
 • met feedback van de klant omgaan
 • nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden implementeren
 • afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen
 • vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid toepassen
 • elementaire voetverbanden aanbrengen
 • huid- en nagelaandoeningen verzorgen
 • een volledige voetverzorging uitvoeren

tarieven

Inschrijving (exclusief cursusmateriaal)
€90.00

voorkennis

Initiatie voet- en nagelverzorging.
Adviesniveau Nederlands: 2.3 behaald.

contact

MECHELEN
Thomas Schuermans
thomas.schuermans@crescendo-cvo.be

Liever iets anders?

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@crescendo-cvo.be | +32 15 41 30 45 | © 2019 Crescendo CVO - Privacy