Image

basiskennis voetverzorging

In de module Basiskennis voetverzorging krijg je een stevige theoretische onderbouw van weefselleer en anatomie in het kader van voetverzorging.

Als je de module Basiskennis voetverzorging gevolgd hebt kan je:

 • persoonlijke klantgegevens noteren
 • de behandelingsruimte opruimen
 • vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid toepassen
 • de belangrijkste begrippen die te maken hebben met de anatomie en de fysiologie in de context van verzorging uitleggen
 • de verschillende massagetechnieken, de verschillende massagehandelingen en hun effecten uitleggen
 • indicaties en contra-indicaties voor een massage aangeven
 • de richtlijnen m.b.t. netheid en hygiëne in het kader van lichaamsverzorging opnoemen en verklaren
 • de grenzen van de beroepsuitoefening toelichten
 • belangrijke ergonomische principes verklaren en demonstreren
 • een aantal voorname ontsmettingsmiddelen selecteren
 • de belangrijkste soorten verzorgende producten selecteren en de karakteristieke eigenschappen omschrijven
 • de belangrijkste soorten massageproducten selecteren en de karakteristieke eigenschappen ervan omschrijven
 • apparaten voor lichaamsverzorging selecteren
 • aandoeningen van het bewegingsstelsel in de context van de verzorging uitleggen
 • nagelaandoeningen herkennen
 • een aantal ontsmettingsmethodes beschrijven
 • het gebruik van apparaten voor lichaamsverzorging uitleggen

tarieven

De module Basiskennis voetverzorging wordt in combinatie met de module Initiatie voet- en nagelverzorging aangeboden. Het inschrijvingsgeld voor deze twee modules bedraagt € 150,00 (exclusief aankoop basismaterialen en cursusmateriaal).

De basismaterialen om een elementaire voetverzorging te kunnen uitvoeren kan je via de school aankopen (± € 200,00 met schoolkorting). Bij de start van de opleiding ontvang je een lijst met de basismaterialen en geeft de lesgever je hierover uitgebreid informatie.

voorkennis

Geen voorkennis vereist.
Adviesniveau Nederlands: 2.3 behaald.

contact

MECHELEN
Ikrame El Nassire
ikrame.el.nassire@cvo-crescendo.be

Liever iets anders?

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@cvo-crescendo.be | +32 15 41 30 45 | © 2019 Crescendo CVO - Privacy