Image

initiatie voet- en nagelverzorging

In de module Initiatie voet- en nagelverzorging leer je een eenvoudig behandelingsplan in te vullen voor een elementaire voetverzorging; je leert de verschillende mogelijkheden van manuele nagelverzorging uitvoeren, een voetcrème inmasseren, een behandeling uitvoeren op basis van elementaire kennis van nagel, huid, producten en materialen en de behandeling flexibel aanpassen aan de invloeden ervan op de nagel. Je leert over communicatievaardigheden en deontologie in het kader van het ontvangen van een klant. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd.

Als je de module Initiatie voet- en nagelverzorging gevolgd hebt kan je:

 • producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen gebruiksklaar maken
 • de klant comfortabel en ergonomisch installeren
 • beschermingsmiddelen kiezen in functie van de vooropgestelde handelingen
 • beschermingsmiddelen aanbrengen
 • communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren
 • producten voor nabehandeling en thuisverzorging voorstellen
 • over de verstrekte behandelingen feedback vragen
 • op basis van voetonderzoek en rekening houdende met de gezondheids- problemen en de wensen van de klant technieken, materialen en producten voor voetverzorging afleiden
 • de voeten en nagels op een pedicure voorbereiden
 • nagels volgens esthetische en verzorgende principes knippen en vijlen
 • nagels en nagelriemen weken
 • nagelriemen vorm geven
 • nagels reinigen
 • een verzorgingsproduct voor de voeten aanbrengen
 • persoonlijke klantgegevens noteren
 • de behandelingsruimte opruimen
 • afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen
 • hygiënisch werken
 • vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid toepassen elementaire voetverbanden aanbrengen

tarieven

De module Initiatie voet- en nagelverzorging  wordt in combinatie met de module Basis voetverzorging aangeboden. Het inschrijvingsgeld voor deze twee modules bedraagt € 150,00 (exclusief aankoop basismaterialen en cursusmateriaal).

De basismaterialen om een elementaire voetverzorging te kunnen uitvoeren kan je via de school aankopen (± € 200,00 met schoolkorting). Bij de start van de opleiding ontvang je een lijst met de basismaterialen en geeft de lesgever je hierover uitgebreid informatie.

voorkennis

Geen voorkennis vereist.
Adviesniveau Nederlands: 2.3 behaald.

contact

MECHELEN
Thomas Schuermans
thomas.schuermans@cvo-crescendo.be

Liever iets anders?

Crescendo CVO | Vaartdijk 86 | 2800 Mechelen | info@cvo-crescendo.be | +32 15 41 30 45 | © 2019 Crescendo CVO - Privacy